Nye retningslinjer fra Kulturministeriet åbner op for indendørs idrætsaktiviteter

Efter længere tids udendørstræning har regeringen nu åbnet op for, at vi igen kan dyrke idrætsaktiviteter indendørs. Det er dog forudsat at vi tager os vores forholdsregler og fortsat passer på os selv og hinanden.

Der er nu taget et nyt stort skridt mod en normaliseret hverdag, da regeringen har givet grønt lys til at dyrke indendørs foreningsidræts. I den forbindelse har Kulturministeriet igen lanceret nye retningslinjer, der skal sikre en forsvarlig genåbning.

Ifølge de nye retningslinjer er forsamlingsforbuddet hævet til 50 personer. Dog må antallet af personer i idrætshallerne ikke overstige kriteriet om, at der maksimalt tillades adgang for én person pr. 4 m2 gulvareal.

Desuden bør aktiviteten ifølge Kulturministeriets retningslinjer have fokus på styring af deltagerantal, herunder på opdeling i undergrupper. Det anbefales at udvalgte frivillige i foreninger har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger er pt., at der holdes minimum 1 meters afstand, men ved fysisk aktivitet anbefales det, at der holdes minimum 2 meters afstand. Dog er sporadisk kontakt fortsat okay, hvis der til gengæld er øget fokus på de øvrige anbefalinger om fx hygiejne.

Desuden anbefaler Fodtennis Danmark fortsat:

  • At der så vidt muligt spilles i faste træningshold, så kontakten med andre spillere begrænses
  • At der spilles single og double, men endnu ikke triple
  • At der medbringes håndsprit, som jævnligt bruges under hele træningen
  • At al fysisk kontakt undgås, herunder highfives og kram
  • At udstyr sprittes af jævnligt

Desværre har vi ingen erfaring med brug af sprit på bolde og kan derfor ikke forudsige, hvordan boldene vil reagere på at blive afsprittet. Vores bedste bud er, at boldene godt kan renses med håndsprit, hvis den samtidig behandles med læderfedt ca. en gang om ugen. 

15. juni 2020