Mission, vision og mål

Fodtennis Danmarks mission

Fodtennis Danmark fremmer og udvikler fodtennis i Danmark. Vi samler landets bredde og elite.


Vision 2025

Sammen udvikler vi dansk fodtennis i et ambitiøst og mangfoldigt idrætsfællesskab, der er åbent for alle og hvor leg og glæde fører til udvikling.

 • 50 etablerede foreninger
 • 1.500 registrerede spillere
 • Faste fodtennisaktiviteter i 30 kommuner

Målsætninger

Der er udarbejdet målsætninger for henholdsvis elite, bredde og uddannelse.

Elite:

 • Skabe en stabil spillertrup omkring juniorlandsholdet
 • Etablering af faste rammer for landsholdssamlinger
 • Arbejde fokuseret med udviklingsplaner for spillere såvel som trænere

Bredde:

 • Minimum 50 medlemsforeninger
 • Etablering af flere ungdomshold (målrettet teenagere)
 • Strategi for rekruttering af flere medlemmer i eksisterende foreninger

Uddannelse:

 • Udarbejdelse af materiale til basistræneruddannelsen
 • Uddanne 25 nye dommere og trænere