KFIFs årlige generalforsamling

Den bliver afholdt lørdag d. 2. april kl. 18.00. KFIF sørger for aftensmad til alle medlemmer tilmeldt madordningen.

Dagsordenen vil være som følgende:

1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4) Eventuelle forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
7) Valg af revisor
8) Eventuelt

Kontakt os på kfif@fodtennis.dk for mere information.

2. marts 2016