Invitation til Årets Repræsentantskabsmøde

Kære medlemsklubber under Fodtennis Danmark

Det er ved at være tid til årets repræsentantskabsmøde.

Mødet afvikles

Lørdag den 29. februar 2020 kl. 9.00-11.50
Hafnia-Hallen, Julius Andersens Vej 6, 2450 København

Program for dagen

9.00-9.15                                     Indtjekning og morgenmad

9.15-9.30                                     Velkomst v. formand               

9.30-10.00                                   Talent- og elitearbejdet v. landstrænerteam

10.00-10.45                                Repræsentantskabsmøde

10.45-11.00                                Pause

11.00-11.30                                FODTEX – Hvordan gik det? V. projektleder Camilla Friberg

11.30-11.50                                Sandwich-to-go

Fodtennis Danmark dækker forplejning for de to stemmeberettigede personer fra hver klub (formand + en fodtennisrepræsentant). Opstiller en forening med en anden person end stemmeberettigede, SKAL der medbringes en gyldig fuldmagt.

Tilmelding samt indsendelse af evt. indstillinger og forslag skal ske senest den 1. februar 2020 til fodtennis@fodtennis.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Fodtennis Danmark

Dagsorden:

 1. Konstatering af møderet og stemmetal
 2. Valg af dirigent og stemmetællere
 3. Hovedbestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår til godkendelse samt gennemgang af bestyrelsens budget for det kommende år
 5. Fastsættelse af kontingenter samt indskud for det kommende år
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Fremlæggelse af Fodtennis Danmarks strategi og primære aktiviteter for den kommende periode til godkendelse
 8. Valg til hovedbestyrelsen, samt suppleant
  1. Følgende personer er på valg:
   1. Næstformand: Jonas Lindberg (Genopstiller)
   1. Kasserer: Sisse Pedersen (Genopstiller ikke)
   1. Suppleant: Martin Vinding (Genopstiller ikke)
  1. Derudover skal følgende roller vælges
   1. Medlem: Rami Primdal (Genopstiller ikke)
   1. Medlem: Roland Madaras (Genopstiller ikke – opstiller som suppleant)
 9. Valg af revisorer, samt suppleant
  1. Revisor 1: Morten A. Hyllested (Genopstiller)
  1. Revisor 2: Ledig
  1. Suppleant: Ledig
 10. Eventuelt


3. januar 2020