FUS-samtaler skal styrke og udvikle de danske fodtennisforeninger

Fodtennis Danmark ønsker at gøre mere for de danske fodtennisklubber og starter derfor et nyudviklet koncept ved navn FUS-samtaler (Forenings-udviklings-samtale), som fungerer på samme måde som de velkendte MUS-samtaler.

Interessen i fodtennis er stigende, og den gode udvikling skal fortsætte.  FUS-samtaler er et koncept, som skal afhjælpe daglige udfordringer og styrke kommunikationen mellem klubberne og bestyrelsen. Her er den enkelte klub omdrejningspunktet for samtalen, hvor der vil være fokus på, hvordan det går, succeshistorier og udfordringer den enkelte klub måtte have. Med hjælp og læring af andre klubbers erfaringer skaber hver klub på baggrund af samtalen grundlag for en høj kvalitet og flere succesoplevelser for øje.

Jeg ser klare fordele i et samarbejde på tværs, så de ressourcer og erfaringer, der er blandt de frivillige i bestyrelsens FUS-udvalg, kan blive udnyttet ude i klubberne. Vi ønsker, at alle klubberne skal igennem én FUS årligt med tilhørende forløb. Det vil kræve noget arbejde fra flere sider, men det er mit håb, at klubberne vil tage godt imod konceptet og se det som en fordel i stedet for en ulempe. – Anne Frederiksen, Bestyrelsesmedlem

Samtalerne mellem bestyrelsen og én klubudvikler er baseret på et spørgeskema, og vil foregå online én gang årligt. Herefter er der mulighed for tilknytning af en klubudvikler i en periode. Dette skal være med til at sikre en konstant forbedring i de klubber, hvor der er brug for en hjælpende hånd.

Om konceptet udtaler Anne følgende:

Det er absolut kun meningen at skabe større samarbejde, så vi kan styrke den enkelte klub. På den måde bliver det i længden meget federe at være fodtennisspiller i Danmark med flere turneringer, stævner, sociale fodtennis-arrangementer med videre.

Ambitionen er at få spredt budskabet endnu mere og få mange flere med på holdet!

Skrevet af Melissa L. Nielsen

5. februar 2021