Mission, vision og mål

Fodtennis Danmarks mission

Fodtennis Danmark fremmer og udvikler fodtennis i Danmark. Vi samler landets bredde og elite.

Fodtennis Danmarks vision

Sammen udvikler vi dansk fodtennis i et ambitiøst og mangfoldigt idrætsfællesskab, der er åbent for alle og hvor leg og glæde fører til udvikling.

Målsætning 2017-2020

Elitearbejde:

  • Etablering af juniorlandshold
  • Etablering af faste rammer for landsholdssamlinger
  • Arbejde fokuseret med udviklingsplaner for spillere såvel som trænere

Breddearbejde:

  • Minimum 5 medlemsklubber
  • Etablering af flere ungdomshold (målrettet teenagere)
  • Strategi for rekruttering af flere medlemmer i eksisterende klubber

Uddannelse:

  • Udarbejdelse af materiale til basistræneruddannelsen
  • Uddanne 25 nye dommere og trænere