Tilmeld dig GymBold i KFIF

Kære GymBold-deltagere

ENGLISH BELOW

Tilmeldingen for GymBold 2017/2018 er nu åben, og vil i år foregå via holdsport.dk (se link under den enkelte holdbeskrivelse nedenfor).

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål.

I den kommende sæson oprettes følgende hold:

01 GymBold 2år (m. forældre)
Tid: Lørdage kl. 16.00-17.00
Sted: Idrætshallen på Skolen på Islands Brygge
Beskrivelse: GymBold er en kombination af gymnastik og boldlege, og er således med til at skabe et bredt fundament for barnets motoriske udvikling. Samtidig er bevægelsesglæden mellem forældre og barn i højsædet, og det forventes at både forældre og børn er omklædt til fysisk aktivitet inkl. indendørssko, gymnastiksko eller bare tæer. Holdet er målrettet børn i 2års-alderen.
Sæson: 16. september 2017 til og med 21. april2018. Der vil være aflysninger i forbindelse med skoleferier og helligdage, hvor hallen er lukket. Nærmere oplysninger sendes i forbindelse med sæsonstart.
Pris: kr. 700,00 for forældre+barn (søskende halv pris)
Tilmelding: https://www.holdsport.dk/team_payments/new?team_payment_group_id=410

02 GymBold 3-4år (m forældre)
Tid: Lørdage kl. 15.00-16.00
Sted: Idrætshallen på Skolen på Islands Brygge
Beskrivelse: GymBold er en kombination af gymnastik og boldlege, og er således med til at skabe et bredt fundament for barnets motoriske udvikling. Samtidig er bevægelsesglæden mellem forældre og barn i højsædet, og det forventes at både forældre og børn er omklædt til fysisk aktivitet inkl. indendørssko, gymnastiksko eller bare tæer. Holdet er målrettet børn på 3-4 år.
Sæson: 16. september 2017 til og med 21. april 2018. Der vil være aflysninger i forbindelse med skoleferier og helligdage, hvor hallen er lukket. Nærmere oplysninger sendes i forbindelse med sæsonstart.
Pris: kr. 700,00 for forældre+barn (søskende halv pris)
Tilmelding: https://www.holdsport.dk/team_payments/new?team_payment_group_id=411

03 GymBold 3-4år (m forældre)
Tid: Lørdage kl. 16.00-17.00
Sted: Idrætshallen på Skolen på Islands Brygge
Beskrivelse: GymBold er en kombination af gymnastik og boldlege, og er således med til at skabe et bredt fundament for barnets motoriske udvikling. Samtidig er bevægelsesglæden mellem forældre og barn i højsædet, og det forventes at både forældre og børn er omklædt til fysisk aktivitet inkl. indendørssko, gymnastiksko eller bare tæer. Holdet er målrettet børn på 3-4 år.
Sæson: 16. september 2017 til og med 21. april 2018. Der vil være aflysninger i forbindelse med skoleferier og helligdage, hvor hallen er lukket. Nærmere oplysninger sendes i forbindelse med sæsonstart.
Pris: kr. 700,00 for forældre+barn (søskende halv pris)
Tilmelding: https://www.holdsport.dk/team_payments/new?team_payment_group_id=412

04 GymBold 5-7år (m forældre)
Tid: Lørdage kl. 15.00-16.00
Sted: Idrætshallen på Skolen på Islands Brygge
Beskrivelse: GymBold kombinerer flere idrætter og skaber således et bredt spektra af grundlæggende kropsfærdigheder for børnene. I 2017/2018 vil fodbold, håndbold og redskabsgymnastik være de primære idrætter. Samtidig er bevægelsesglæden mellem forældre og barn i højsædet, og det forventes at både forældre og børn er omklædt til fysisk aktivitet inkl. indendørssko. Holdet er målrettet børn på 5-7 år.
Sæson: 16. september 2017 til og med 21. april 2018. Der vil være aflysninger i forbindelse med skoleferier og helligdage, hvor hallen er lukket. Nærmere oplysninger sendes i forbindelse med sæsonstart.
Pris: kr. 700,00 for forældre+barn (søskende halv pris)
Tilmelding: https://www.holdsport.dk/team_payments/new?team_payment_group_id=413

_____________

ENGLISH
_____________

Dear GymBold-participants

The registration for GymBold 2017/2018 is now open, and will this year be done by holdsport.dk (see the link under each class-description below).

Please ask if you have you have any questions.

For the next season, the following classes will be available:

01 GymBold 2år (m. forældre) / GymBall 2 years (with parents)
Time: Saturdays 16.00-17.00
Place: Sportshall at Skolen på Islands Brygge
Description: GymBall is a combination of gymnastics and ballgames, which contributes to create a broad foundation for the child’s motor development. At the same time, the happiness of the movement and play between parents and children is highly focused and it is expected that both parents and children are dressed up for physical activity including indoor shoes or bare toes. The team is for children in the age of 2 years.
Season: 16. September 2017 to 21. April 2018. There will be cancellations during holidays as the gym will be closed. Details will be send just before the season starts.
Price: 700,00 DKK for parents+child (siblings half price)
Registration: https://www.holdsport.dk/team_payments/new?team_payment_group_id=410

02 GymBold 3-4år (m forældre) / GymBall 3-4 years (with parents)
Time: Saturdays 15.00-16.00
Place: Sportshall at Skolen på Islands Brygge
Description: GymBall is a combination of gymnastics and ballgames, which contributes to create a broad foundation for the child’s motor development. At the same time, the happiness of the movement and play between parents and children is highly focused and it is expected that both parents and children are dressed up for physical activity including indoor shoes or bare toes. The team is for children in the age of 3-4 years.
Season: 16. September 2017 to 21. April 2018. There will be cancellations during holidays as the gym will be closed. Details will be send just before the season starts.
Price: 700,00 DKK for parents+child (siblings half price)
Registration: https://www.holdsport.dk/team_payments/new?team_payment_group_id=411

03 GymBold 3-4år (m forældre) / GymBall 3-4 years (with parents)
Time: Saturdays 16.00-17.00
Place: Sportshall at Skolen på Islands Brygge
Description: GymBall is a combination of gymnastics and ballgames, which contributes to create a broad foundation for the child’s motor development. At the same time, the happiness of the movement and play between parents and children is highly focused and it is expected that both parents and children are dressed up for physical activity including indoor shoes or bare toes. The team is for children in the age of 3-4 years.
Season: 16. September 2017 to 21. April 2018. There will be cancellations during holidays as the gym will be closed. Details will be send just before the season starts.
Price: 700,00 DKK for parents+child (siblings half price)
Registration: https://www.holdsport.dk/team_payments/new?team_payment_group_id=412

04 GymBold 5-7år (m forældre) / GymBall 5-7 years (with parents)
Time: Saturdays 15.00-16.00
Place: Sportshall at Skolen på Islands Brygge
Description: GymBall is a combination of football, handball and gymnastics to make a wide physical foundation for the children. At the same time, the happiness of the movement and play between parents and children is highly focused and it is expected that both parents and children are dressed up for physical activity including indoor shoes or bare toes. The team is for children in the age of 5-7 years.
Season: 16. September 2017 to 21. April 2018. There will be cancellations during holidays as the gym will be closed. Details will be send just before the season starts.
Price: 700,00 DKK for parents+child (siblings half price)
Registration: https://www.holdsport.dk/team_payments/new?team_payment_group_id=413

30. juni 2017