FODTEX

Hvad er FODTEX?

FODTEX er et udviklingsprojekt som fra 2019-2020, skal give danskere et fleksibel og socialt idrætstilbud. Projektet skal være katalysator i forhold til at brede fodtennissporten ud i Danmark. Det er forankret i Fodtennis Danmark og støttet af Nordea-fonden med 1 mio. kr.

YouTube video

Målet er at forankre fodtennissporten af lokale ildsjæle rundt i landet, som i samarbejde med Fodtennis Danmark skal opstarte aktiviteter i lokalområdet og skabe et åbent fællesskab for deltagerne. Dette vil vi gøre gennem afvikling af åbne træninger, lokale samt nationale stævner, camps, skoleforløb og andre aktiviteter der synliggør fodtennis blandt lokalbefolkningen. For at sikre forankringen uddannes trænere, dommere og frivillighedskoordinatorer, der bliver klædt på til at skabe et socialt og lærende miljø.

I projektet skal der skabes et fællesskab og et netværk blandt foreningerne, således at der udvikles en platform med videns- og erfaringsdeling samt et socialt fundament for samarbejde på tværs af foreningerne fremadrettet.

I projektet er Fodtennis Danmark facilitator og vil i samarbejde med foreningerne sikre en videreformidling og synlighed i lokalområdet, herunder også på sociale medier.

Målsætning
Målsætning for året er at nå det listede antal aktiviteter, medlemsforeninger, registrerede spillere (med licens), og andre sportsligt engagerede. Derudover vil vi udvikle trænere, dommere og frivillighedskoordinatorer samt etablere samarbejde med lokale interessenter.

Aktiviteter​Foreninger​Spillerlicenser​Engagerede
100102502500

Hvorfor Fodtennis?
Fodtennis kan spilles over alt, og af alle. Spillets mange tekniske finesser sætter det legende element i centrum, og skaber samtidig udfordring nok til uendelige timers træning. Fodtennis har endvidere en unik fleksibilitet i spillet, som gør det muligt at niveaudifferentiere på en måde, hvorpå man kan integrere køn, alder og niveau på samme bane. Der skabes således et stærkt og meget anderledes holdfællesskab i fodtennismiljøerne. Ingen skal føle sig begrænset af sin baggrund eller kompetencer – aktiviteten tilpasses blot så alle kan være med. For nogen handler det om at blive den bedste, mens andre deltager for at være en del af legen og det sociale fællesskab.

Fodtenniskulturen i Danmark er bygget op omkring en fleksibel foreningstanke, hvor den individuelle deltager selv bestemmer egen træningsmængde og -tidspunkt. Og det er således nemt for både børn, unge og voksne at passe træningen ind med øvrige interesser og gøremål – anden idræt, varierende aftenmøder, børnenes fritidsaktiviteter, travle eksamensperioder etc. Fodtennistræningen bliver for mange af deltagerne et fristed for den moderne hverdags konstante pres.